YSK, Erdoğan için yapılan ‘sahte diploma’ itirazların reddinin gerekçeli kararını açıkladı: İddialar soyut

T24 Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının ‘sahte’ olduğuna ilişkin itirazları reddettiğine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. İtirazların ‘soyut’ olduğunu söyleyen YSK yaptığı açıklamada, “Noter onaylı diploma örneğinin sahteliği ancak mahkeme kararı veya aynı kuvvette başka bir belge ile ispatlanabilir” dedi.

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘üçüncü kez aday oluşu’ ve ‘sahte diploma’ itirazlarını reddetti. YSK’dan ‘diploma’ itirazı için verilen ret kararının gerekçesi açıklandı. Erdoğan’ın üniversite diplomasına yapılan itirazın ” somut herhangi bir delil ibraz edilemediği” söylenen açıklamada, diplomanın ‘noter onaylı’ olduğuna vurgu yapıldı.

YSK, yapılan itiraz başvurularında, başvuru sahiplerinin ‘diplomanın sahteliği konusunda kuşku oluştuğunu’ söylediklerini ifade ederek, ‘hiçbir delil sunulmadığını’ söyledi. “Noter onaylı diploma örneğinin sahteliği ancak mahkeme kararı veya aynı kuvvette başka bir belge ile ispatlanabilir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diploma noter onaylı”

“Anayasa’nın “Adaylık ve seçimi” başlıklı 101’inci maddesinde Cumhurbaşkanının “yükseköğrenim yapmış” Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçileceği hükme bağlanmış olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3’üncü maddesinde “yükseköğretim” milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümü olarak tanımlanmıştır.

Diplomanın sahteliği konusunda somut herhangi bir delil ibraz edilemediği gibi, itirazlara konu diploma, noter onaylı olup, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğine uygun olarak “Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve 2 örnek verildiğini onaylarım.” şeklinde noter tasdikini içerdiği görülmektedir.

“İddianın soyut olduğu itiraz sahiplerinin kabulünden de anlaşılmaktadır”

Noter onaylı diploma örneğinin sahteliği ancak mahkeme kararı veya aynı kuvvette başka bir belge ile ispatlanabilir. Kaldı ki, başvuru sahipleri, diplomanın sahte olduğunu değil, sahteliği konusunda kuşku oluştuğunu, Yüksek Seçim Kurulunun bunu araştırması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bir başka anlatımla, ibraz edilen diplomanın sahteliğini ortaya koyan somut hiçbir delil sunulmamış, aksine diplomanın sahte olduğu konusunda kuşkular olduğu belirtilerek, bu kuşkunun giderilmesi talep edilmiştir. İddianın soyut olduğu itiraz sahiplerinin kabulünden de anlaşılmaktadır.

“Taleplerin reddine karar verilmesi gerekmiştir”

298 sayılı Kanun’un 112’nci maddesinde de öngörüldüğü üzere, itiraz eden, delillerini ve gerekçelerini göstermek zorunda olup, seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulunun delilleri araştırma ve toplama görevi bulunmamaktadır.

Dilekçelerde ileri sürülen hususlara ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, Kurulumuzun bu konuda daha önce vermiş olduğu kesinleşmiş çok sayıda kararında da ifade edildiği üzere, iddiaların soyut iddialar olduğu ve hukuken kabul edilebilir nitelikte taşımadığı anlaşıldığından, taleplerin reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir