Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay’a devredilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Bakan Tunç şunları kaydetti: “Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır.”

Tunç, buna rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaması durumunda ise kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş’ye devrinin düzenlendiğini belirtti.

1 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Bakan şöyle devam etti: “Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir. Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak, ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği’ne bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir. Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x